Mouřenecké léto 2016

7.7.2016   Kategorie: Cestování   autor:    vložil: Jakub Krakovčík   přečteno: 295x

   
 

Srpnové koncerty souboru Hradišťan s Jiřím Pavlicou a písničkáře Jaroslava Hutky budou letošními vrcholy Mouřeneckého léta 2016. .Tradiční několikaměsíční cyklus akcí v šumavském kostele sv. Mořice na Mouřenci u Annína začal na konci května česko-německou bohoslužbou a vyvrcholí na počátku října. Součástí cyklu budou duchovní, kulturní i naučné pořady pro dospělé i děti. V plánu jsou také komentované prohlídky

Součástí Mouřeneckého léta je celkem 25 tematicky pestrých pořadů. „Většinou mají duchovní charakter nebo obsahují duchovní prvky. Mouřenec je v první řadě kostel, a to budou všichni účinkující respektovat. Letošní program je každopádně - jak já říkám – našťouchaný. Je to zatím nejbohatší program, který jsme  ve spolupráci s německým podpůrným spolkem (Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen) a mouřeneckou farností připravili,“ říká Lukáš Milota ze vznikajícího spolku Přátelé Mouřence.

Třetího července pozve Mouřenec na dětský den. „Bude to taková předzvěst blížících se prázdnin. Děti mohou poděkovat za úspěšný rok a zahrát si řadu her a vyzkoušet různé aktivisty. Chybět nebude koncert s dětskými písničkami, dětská prohlídka a modlitba. Při výtvarném workshopu děti namalují obrázky Mouřence,“ upřesňuje vedoucí dětského dnu Jiřina Panušková.

Významnou součástí letního programu na Mouřenci budou koncerty. Nabídnou opět různé hudební žánry. Posluchači se mohou těšit například na varhanní koncert Jany Havlíčkové (24.7.), koncert cembalistky Aleny Hönigové (16.7.), folk-rockové písně od skupiny Miriam s bývalým mouřeneckým farářem Vavřincem Skýpalou nebo spirituálové melodie v podání plzeňského souboru JenTet (9.7.). „V pondělí prvního srpna na Mouřenec zavítá vynikající soubor Hradišťan s Jiřím Pavlicou a o dva týdny později (14.8.) písničkář a disident Jaroslav Hutka. Na konci prázdnin (28.8.) vystoupí v kostele plzeňský soubor Touch of Gospel. Pozvali jsme i písničkáře Toníka Jelínka (10.7.), místní skupinu Druhý pokus (27.8.), Pokus ze Zdic (20.8.) a další interprety,“ láká na některá zvučná jména Lukáš Milota.

  

Jaroslav Hutka                                                                                           Hradišťan

Mouřenecké léto pozve i na přednášky. O vzácných freskách v kostele bude vyprávět historik umění Jan Royt (21.8.), o barokní kostnici archeolog Martin Čechura (22.7.), o vztahu sklářů k Mouřenci historička sklářství Jitka Lněničková (7.8.) a o duchovní tváři Karla IV. historik Jan Lhoták (31.7.).

Mouřenec v létě přivítá také řadu hostů. Lidé se mohou těšit na Šumaváky Emila Kintzla (20.8.) nebo Marii Malou (27.8.), Přemysla Čecha (10.7.), ale i na stavitele šumavských kaplí, představitele šumavských spolků a další dobrodince.

V programu nechybí ani divadelní představení o světcích. Jejich protagonisty budou Teta Tereza (7.8.) nebo žáci ZŠ T.G.M. v Sušici (1.10.). Při večerních akcích lidé uslyší poezii bývalého strašínského kněze F. D. Mertha a dalších katolických básníků.

Kostel sv. Mořice na Mouřenci se zapojí také do obnovené Sklářské Annenské pouti v Anníně (24.7.), Dnů evropského dědictví (3.-10.9.) nebo hudebního cyklu Šumavské triduum (26.8. a 1.10.). Během léta pozve Mouřenec také na dvě vernisáže. „16. července otevřeme Galerii Zeď/Mauer 1887. Hřbitovní zeď ozdobí dětské obrázky namalované při dětském dnu. Na počátku srpna (7.8.) otevřeme prodejní Minigalerii šumavské podmalby na schodišti u sakristie,“ upřesňuje další pořadatelka Helena Pekárková.

Začátky pořadů jsou naplánované zpravidla na sobotu od 19 hodin nebo na neděli od 14 hodin. Po večerních pořadech budou zpravidla noční prohlídky doplněné o duchovní slovo či duchovní poezii.

Od začátku července do konce srpna mohou lidé přicházet také na komentované prohlídky kostela, kostnice a malého muzea Paměť Mouřence. „Budou začínat denně v 16 hodin. Prohlídky v němčině budou vždy první neděli v měsíci od 15:30. Doporučené vstupné pro dospělé bude 50 Kč. Vstupné na ostatní akce bude zpravidla dobrovolné. Na koncerty Hradišťanu nebo Jaroslava Hutky bude možné koupit vstupenky v předprodeji v infocentrech K. Hory a Hartmanice nebo na www.sirkus.cz,“ vysvětluje průvodkyně Jana Kadlecová.

Bohatý program nabídne Mouřenec i v září. Lidé se budou moci potkat s potomkem spisovatele Karla Klostermanna (10.9.), vyslechnou sbor Velkobor (4.9.) a Ebenovu Truverskou mši nebo Mouřenecký chorál (17.9.) Oficiálním vyvrcholením léta bude česko-německá mše (24.9.). Tečku za létem pak udělá koncert duchovní hudby na počest svatého Václava (1.10.)

Veškeré podrobnosti mohou zájemci najít na internetových stránkách www.pratelemourence.cz nebo na www.facebook.com/mourenec.

 

 

zpět

 
 

Vyhledat