Galerie Sirkus

Provozovatel:

Sušické kulturní centrum, příspěvková organizace, galerie@kulturasusice.cz

V objektu sušického kina vznikl po kompletní rekonstrukci budovy nový galerijní prostor určený k prezentaci výtvarného umění. Galerie nabízí transdisciplinární výběr napříč současným výtvarným uměním (malba, grafiky, kresby, konceptuální umění, grafický design, ilustrace, videoart, instalace a objekty, …). Koncept a dramaturgie galerijního prostoru se zaměřuje zejména na současnou výtvarnou scénu a významné regionální umělce, či umělecké aktivity spojené s pošumavským regionem.

   Galerie zahájila svůj provoz 28. září 2012 výstavou významného sušického rodáka Miloslava Čelakovského, která byla přichystána ku příležitosti jeho 75. narozenin. Závěrečným výstupem pana Čelakovského k této výstavě je 11 nových grafik se sušickou tematikou, které budou věnovány Městu Sušice a trvale vystaveny v prostorách nového Komunitního centra Káčko.

GALERIE PO 50 LETECH PŘEDSTAVÍ DESKY S DESATEREM

13.11.2013   Kategorie: Galerie SIRKUS   autor: Michal Chmelenský & Sarah Huikari   vložil:    přečteno: 445x

   
 

Putovní výstava „Židovské komunity na Sušicku“ 20. listopadu konečně doputuje i do Sušice. V městské Galerii SIRKUS na vás během vernisáže bude čekat odhalení desek desatera z bývalé sušické synagogy a předpremiérové uvedení dokumentárního snímku České televize, který je věnován sušickému a dlouhoveskému židovskému hřbitovu.

Dne 20. listopadu 2013 v 17:00 proběhne v Sušickém kulturním centru vernisáž putovní výstavy Západočeského muzea v Plzni, p. o. s názvem „Židovské komunity na Sušicku“. Výstava je jedním z výstupů projektu s pracovním názvem „Dokumentace zaniklých židovských komunit v Západočeském kraji“, který v letech 2011 a 2012 realizovali pracovníci národopisného oddělení Západočeského muzea. Výzkum, uskutečněný za podpory The Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc., spočíval nejen v excerpci muzejních a archivních fondů, ale v převážné míře byl realizován přímo v terénu, tj. ve více jak 25 lokalitách bývalého politického okresu Sušice. Díky tomuto ojedinělému přístupu a vřelé pomoci místních obyvatel a samospráv, se realizátorům podařilo shromáždit unikátní soubor archivních materiálů, fotografií a předmětů, upomínajících nejen na obecné dějiny židovských náboženských obcí a spolků v Pošumaví, ale také na osobní příběhy židovských obyvatel tohoto regionu. Počátkem roku 2014 bude nákladem Západočeského muzea v Plzni, p. o. vydána také stejnojmenná monografie, stručně shrnující některé z výsledků realizovaného výzkumu.

Putovní výstava sestává z 25 výstavních panelů, věnovaných nejvýznamnějším židovským komunitám na Sušicku a návštěvníka seznamuje nejen s příběhy dnes již zaniklých židovských komunit, místních židovských rodin, ale také s historií památek, které přítomnost židovského osídlení Pošumaví připomínají dodnes. Město Sušice, kde bude putovní výstava umístěna až do 17. ledna 2014, je v pořadí již šestou „zastávkou“. V roce 2014 budou pak moci případní návštěvníci výstavu shlédnout také v Petrovicích u Sušice, Hrádku u Sušice, Kašperských Horách, Nezdicích na Šumavě, Podmoklech, v Horské synagoze v Hartmanicích či v Muzeu Dr. Šimona Adlera na Dobré Vodě.

Oproti instalacím v předcházejících lokalitách budou však návštěvníci vernisáže moci od 18:00 hod. v novém sušickém kinosále shlédnout v předpremiéře jeden z dílů dokumentárního cyklu České televize s názvem „Hádanky domů života: příběhy židovských hřbitovů“, který byl pod vedením režiséra Jaroslava Kratochvíla ve dnech 13. – 15. 4. 2013 natáčen přímo v městě Sušici a v nejbližším okolí. Pro návštěvníky je připravena beseda s autorem výstavy, členy realizačního týmu České televize, kteří se na tvorbě dokumentu podíleli a s několika dalšími pozvanými hosty. Současně s tím budou po více než padesáti letech veřejnosti představeny také desky desatera ze svatostánku bývalé sušické synagogy, které před zničením v roce 1964 uchránil místní děkan p. Václav Němec, a které byly až do konce tohoto roku uloženy v depozitáři zdejší římskokatolické farnosti. 

Pracovníci Západočeského muzea v Plzni a Galerie SIRKUS se těší na Vaši účast. Michal Chmelenský & Sarah Sofia Huikari

zpět

 
 

Vyhledat