Kalendář akcí

ARCHÍV AKCÍ

Podvečer s kresbou v galerii SIRKUS  

   

11.1.2016 - 18:00
galerie SIRKUS

 

2. podvečer – Setkání a kreslení pod vedením Mgr. Bohumily Skrbkové.

O portrétu a stylizaci tvaru až například k bestiáři v moderním výtvarném směru

Co vše si lze pod názvem představit – vypadá to na velmi široký záběr, který v časovém horizontu jednoho setkání nelze naplnit.

Tedy je to tak, že ne každý výtvarník musí projít vším. Mezi námi budou zkušení kreslíři, kteří nemají problém s postavením hlavy.

Tento večer se jim otevře cesta k „Mytologickému bestiáři“ – zachycení Medúz, Sirén, Harpií, Nymf i Satyrů… 

bájných fantaskních tvorů, kteří mohou ve skutečnosti symbolicky představovat konkrétního člověka, se kterým se setkáváme v každodenním životě. S méně zběhlými výtvarníky si nejprve představíme portrét, jako klasickou disciplínu, připomeneme si základní pravidla a skončíme možná v duchu stylizace některého moderního výtvarného směru.


 

Malý slovník?


 

Portrét - klasický námět ve výtvarném umění - Nejde jen o podobiznu jako prostředek záznamu fyziognomie ale také o zachycení psychofyzických vlastností konkrétních lidí.

Stylizace - je osobitý způsob zjednodušeného zobrazení osoby nebo předmětu, v němž se zdůrazňují charakteristické rysy.

Bestiář -  kniha obsahující popisy a ilustrace skutečných i mytických zvířat. Přírodní vývoj a ilustrace každého zvířete provázela lekce z morálky, což odráželo, že svět sám o sobě hlásá Slovo Boží a že každá živá bytost má svůj význam. 

 

Kapacita omezena, prosíme tedy o závazné nahlášení na: krakovcík@kulturasusice.cz

 
 
 

Vyhledat